Geschiedenis vertelt vaak het verhaal van grote mannen, koningen en krijgers. Toch is ongeveer de helft van de bevolking vrouw, welk stempel hebben vrouwen op de geschiedenis in Utrecht gedrukt?
Met name vanaf de jaren zestig kwam er meer aandacht voor gender-en vrouwengeschiedenis.
Deze lezing werpt op humoristische wijze licht op het leven van Utrechtse vrouwen, vanaf de Middeleeuwen tot nu, die soms dwars door de conventies van de tijd heen, hun stempel op de geschiedenis hebben gedrukt.
Deze lezing neemt u mee naar de Vrouwen van Utrecht: onder meer Trijn van Leemput, Anna Maria van Schuurman, Belle van Zuylen, Catharina van Rennes en Trui van Lier passeren de revu.