Er waren bloemen voor een wel heel trouw lid van onze vereniging, al meer dan 60 jaar lid!
Het jaarverslag van de activiteiten seizoen 2023 werd doorgenomen. Daarna bespraken we de financiën van onze vereniging, de kascontrolecommissie verleende decharge aan het bestuur. Er werd ook een nieuw lid voor de kascontrolecommissie benoemd

Bij de bestuursverkiezing werd Ine de Lange herkozen.

Na de pauze speelden we diverse gezelschapsspellen met elkaar.

Het was weer een geslaagde avond.