Het wordt steeds drukker in het verkeer.
En op onze E-bikes gaan we steeds harder.
Zijn we zelf geen gevaar op de weg?
Kent u de verkeersregels en de betekenis van alle verkeersborden?
Weet u altijd hoe hard u nu eigenlijk rijden mag en of u voorrang heeft of niet?

De heer Theo Miltenburg, jarenlang rij-instructeur, kwam ons samen met zijn duopresentator Jan de Lange, bijpraten over alle (nieuwe) regels en borden die er gelden in het verkeer.
Een zeer leerzame avond, waarbij de kennis van zo’n 35 leden weer wat werd opgefrist.