Op woensdag 13 april hadden we sinds 2 jaar weer de jaarvergadering.
Er waren 46 leden aanwezig.
We hadden 3 jubilarissen die 50 jaar lid waren. Rikie van Leeuwen,
Ans Bouhuijzen en Nan van Kippersluis.
Er was ook een bestuurswisseling. Tineke van Assem en Thea van Miltenburg gingen het bestuur verlaten en Sabina van Schaik komt het nu versterken. Na de jaarvergadering konden de leden nog een spelletje doen. Het was een gezellige avond ook omdat het al weer even geleden was dat men elkaar kon ontmoeten.