De voorzitter mocht 48 leden verwelkomen en opende de avond met een meditatief moment.
Daarna werden de door de leden gemaakt taarten binnengebracht.
Nadat wij ze allemaal goed hadden bekeken ging de jury aan de slag, ze hebben alle 8 taarten grondig bekeken en geproefd.
Daarna mocht iedereen smullen en konden we heerlijk bijpraten.
Ook luisterden we naar een mooi Kerstverhaal en zongen Kerstliedjes.
Na de bekendmaking van de winnares trakteerde het bestuur de aanwezigen nog op een drankje.